Lietošanas noteikumi

Noteikumi preču pirkšanai un pārdošanai e-veikalā Oliver24.lv

1. Vispārīgie noteikumi
1.1 Pircējs apstiprina Noteikumus, pēc to izlasīšanas noklikšķinot uz izvēles rūtiņas "Atzīmējiet, ka jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem". Šādi apstiprinātie Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Oliver24.lv tiesības un pienākumus, preču pirkšanas un samaksas nosacījumus, piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus nosacījumus, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu vietnē Oliver24.lv.
1.2 Oliver24.lv patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības.
1.3 Pircēja sniegtie personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.), reģistrējoties un iepērkoties Oliver24.lv, tiek uzglabāti un apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un noteikumiem, kas aprakstīti Pielikumā «Privātuma politika».
1.3.1 Pircējam ir jāiepazīstas ar Oliver24.lv apstiprinātajiem un publiskotajiem Privātuma politikas noteikumiem. Pircējs izsaka savu piekrišanu vai nepiekrišanu konkrētiem Pircēja personas datu izmantošanas veidiem šajos pašos Privātuma politikas noteikumos paredzētajā kārtībā.
1.4 Pircējs var pasūtīt preces vietnē Oliver24.lv, izvēloties vienu no šīm metodēm:
1.4.1 tiešsaistē, reģistrējoties, izveidojot Oliver24.lvOliver24.lv kontu (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);
1.4.2 tiešsaistē, nereģistrējoties vietnē Oliver24.lv;
1.5. Līgums starp Pircēju un Oliver24.lv tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēlējies iegādāto (-as) preci (-es) un izveidojis iepirkumu grozu, pēc spēkā esošo Noteikumu izlasīšanas apstiprina samaksu.
1.6 Katrs Pircēja pasūtījums tiek reģistrēts un glabāts Oliver24.lv datu bāzē.
1.7 Oliver24.lv visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.


2. Pircēja tiesības, pienākumi un atbildība
2.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un viņam ir jāmaksā par tām un jāpieņem tās šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.
2.2 Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot Oliver24.lv.
2.3 Pircējam ir tiesības nomainīt vai atgriezt nopirktās preces saskaņā ar šajos Noteikumos un Preču garantijas apkalpošanas, apmaiņas un atgriešanas noteikumos paredzēto kārtību.
2.4 Pircējam Oliver24.lv reģistrācijas formā ir jāuzrāda detalizēti un pareizi personas dati. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā neiesniedz precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
2.5 Pircējs apņemas nenodot savus reģistrācijas un pieteikšanās datus trešajām personām. Ja Pircējs nozaudē pieteikšanās datus, viņam nekavējoties jāinformē Oliver24.lv pa e-pastu info@oliver.lt. Oliver24.lv līdz paziņojuma brīdim nav atbildīgs par trešo personu rīcību, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus.
2.6 Oliver24.lv saglabā sīkdatnes Pircēja datorā (ierīcē), lai sniegtu pilnvērtīgus pakalpojumus Oliver24.lv vietnē. Ievadītā informācija tiek izmantota Pircēja identificēšanai kā iepriekšējam vietnes lietotājam, Oliver24.lv trafika statistikas apkopošanai. Pircējs jebkurā laikā var redzēt, kādi sīkfaili tiek saglabāti, un var izdzēst saglabātos sīkfailus.
2.7. Mainot interneta pārlūka iestatījumus, Pircējam ir tiesības atteikties saglabāt un izmantot sīkdatnes Pircēja datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā dažas Oliver24.lv funkcijas Pircējam var nebūt pieejamas.
2.8. Izmantojot Oliver24.lv, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus, citus Oliver24.lv skaidri norādītos nosacījumus un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.


3. Pārdevēja tiesības, pienākumi un atbildība
3.1. Ja Pircējs mēģina graut Oliver24.lv darba stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Oliver24.lv ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi Oliver24.lv vai atcelt Pircēja reģistrāciju.
3.2 Svarīgu apstākļu gadījumā Oliver24.lv var uz laiku vai pavisam pārtraukt Oliver24.lv funkcijas, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam.
3.3 Oliver24.lv ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs 2 stundu laikā nesamaksā par precēm.
3.4 Oliver24.lv tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Oliver24.lv ieteikumus un saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja viņam tikusi dota.
3.5 Oliver24.lv var iniciēt dažādas akcijas pēc saviem ieskatiem un vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus un nosacījumus, kā arī anulēt tos, turklāt vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma.
3.6 Oliver24.lv apņemas dot iespēju Pircējam izmantot Oliver24.lv sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un citiem Oliver24.lv dokumentiem.
3. Oliver24.lv apņemas skaidri un saprotami sniegt Pircējam informāciju, kas nostiprināta Latvijas Republikas Civilkodeksā.
3.8 Oliver24.lv apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz Pircējam piederošo personisko informāciju, kas uzrādīta Oliver24.lv reģistrācijas veidlapā, izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikas tiesību aktos.
3.9 Oliver24.lv apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 5. punktā norādītajiem nosacījumiem.
3.10 Ja Oliver24.lv nopietnu iemeslu dēļ nespēj piegādāt pasūtīto preci Pircējam, Oliver24.lv apņemas piedāvāt Pircējam citu preci vai atdot naudu, ja tā jau ir samaksāta.


4. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi
4.1. Preču cenas, kas norādītas Oliver24.lv preču katalogā, ietver PVN, tās ir spēkā tikai, pērkot šīs preces vietnē Oliver24.lv.
4.2 Piegādes cenas nav iekļautas un tiek norādītas atsevišķi, pasūtīšanas procesā.
4.3. Piegādes cena Pircējam ir skaidri norādīta pirms pasūtījuma apstiprināšanas un ir norādīta pašā pasūtījuma apstiprinājumā.
4.4 Pircējs var samaksāt par pasūtījumu šādos veidos:
4.4.1 lietojot banku tiešsaistes sistēmu - tas nozīmē priekšapmaksu Pircēja lietotajā elektroniskās bankas sistēmā. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi monetārie darījumi notiek bankas elektroniskās bankas sistēmā.
4.4.2 ar bankas pārskaitījumu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi monetārie darījumi notiek bankas elektroniskās bankas sistēmā. 4.4.3 skaidrā naudā kurjeram piegādes brīdī. Izvēloties šo apmaksas veidu, maksāsiet tieši kurjeram. Kurjers izrakstīs naudas saņemšanas kvīti. Sagatavojiet precīzu naudas summu. Norēķinoties skaidrā naudā ir jāmaksā papildus nodoklis par skaidras naudas pieņemšanu 1,99 Eur apmērā, neatkarīgi no tā, vai Jums ir bezmaksas piegāde.
4.5. Izvēloties 4.4.1. un 4.4.2. punktos paredzētās apmaksas metodes, Pircējs apņemas maksāt nekavējoties. Iepriekšminētajos gadījumos pēc samaksas par precēm sākas preču sūtījuma veidošana un sākas preču piegādes termiņš.

5. Preču piegāde
5.1. Preces tiek piegādātas caur Oliver.lt partneriem - kurjeru pakalpojumiem VENIPAK un OMNIVA.
5.2 Pasūtījumiem, kuru cena ir mazāka par 40 EUR, tiek piemērota piegādes maksa 2,99 EUR OMNIVA un 3,49 EUR VENIPAK. 40 EUR un lielāki pasūtījumi tiek piegādāti bez maksas.
5.3
5.4. Pasūtot preces, pircējs apņemas norādīt preču piegādes vietu.
5.5 Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nav varējis pieņemt preces, un tās ir piegādātas, pamatojoties uz norādīto adresi un uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izteikt Oliver24.lv pretenzijas par preču piegādi nepareizajam adresātam.
5.6. Noliktavā esošās preces tiek piegādātas Pircējam pēc apmaksas nākamajā darba dienā vai 3 darba dienu laikā pēc apmaksas. Oliver24.lv apņemas piegādāt preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi ir provizoriski. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces neatrodas Oliver24.lv noliktavā, un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Oliver24.lv apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes noteikumiem un citiem nosacījumiem.
5.7. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Oliver24.lv nevar kontrolēt. Šajā gadījumā Oliver24.lv apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un koordinēt preču piegādi.
5.8. Ja Oliver24.lv nepiegādā apmaksāto pasūtījumu 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas, Pircējs un Oliver24.lv var vienoties par citu piegādes termiņu. Ja preces netiek piegādātas šajā termiņā vai citā saskaņotā termiņā, Pircējs atkarībā no apstākļiem var iesniegt pieprasījumu piegādāt preces saprātīgā papildu termiņā. Ja Oliver24.lv nepiegādā preces Pircēja noteiktajā papildu termiņā, Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
5.9 Visos gadījumos Oliver24.lv tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vai trešo personu vainas dēļ, kas nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja vai apstākļiem.
5.10 Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Oliver24.lv pilnvaroto pārstāvi (kurjera dienesta darbinieku) jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē pavadzīmē vai citā sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokumentā un kurjera klātbūtnē jāsastāda brīvas formas sūtījuma pārkāpuma protokols. Ja Pircējs to neizdara, Oliver24.lv tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, ja tādi radušies bojāta iepakojuma dēļ, ko Pircējs nav atzīmējis iepriekšminētajā kārtībā.
5.11 Maksa par piegādes pakalpojumu neietver pasūtīto preču uznešanu pa kāpnēm - šo pakalpojumu Pircējs var pasūtīt papildus kurjerdienestā.
5.12 Preču bojājumu risks pāriet uz Pircēju no brīža, kad preces viņam tiek nodotas.
5.13. Ja preces nevar piegādāt Pircējam un viņš ir samaksājis par precēm un to piegādi, kurjerdienests sazinās ar Pircēju par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja preces joprojām nevar piegādāt Pircējam, šādas preces tiek atgrieztas vietnē Oliver24.lv, pasūtījums tiek atcelts un Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, ​​atskaitot Pārdevējam piemērojamos bankas maksājumus par bankas pārskaitījumiem, piegādes maksu, ja tāda bijusi piemērota.


6. Preces kvalitātes garantija, derīguma termiņš un preču atgriešana un nomaiņa
6.1 Pārdoto preču defekti tiek novērsti, zemas kvalitātes preces tiek aizstātas un atgrieztas saskaņā ar Oliver24.lv “Preču garantijas apkalpošanas, apmaiņas un atgriešanas noteikumiem” un Mazumtirdzniecības noteikumiem.
6.2. Ikvienas Oliver24.lv pārdotās preces īpašības parasti tiek norādītas šai precei pievienotajā preces aprakstā.
6.3 Oliver24.lv nav atbildīgs par to, ka Oliver24.lv aprakstītās preces pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem, iespējams, Pircēja izmantotā monitora īpatnību dēļ neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai.
6.4 Gadījumā, ja ražotājs nenodrošina kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, Oliver24.lv nodrošina precēm 2 gadu kvalitātes garantiju saskaņā ar Latvijas Republikas Civilkodeksu.
6.5 Oliver24.lv nesniedz preču garantijas uzturēšanas pakalpojumus, katrā konkrētā gadījumā Pircēju novirzot uz garantijas apkalpošanas centru.
6.6 Pircējam ir jāsazinās ar Oliver24.lv pa e-pastu info@oliver24.lv par garantijas apkalpošanu un preces atgriešanu/nomaiņu. Pieprasījumā jānorāda pieprasījuma iemesls, tajā skaidri jānorāda PVN faktūrrēķina numurs un atgriezto/apmainīto preču kodi un nosaukumi. Ja ir izsniegta garantijas karte, jāpievieno tās kopija.
6.7. Gadījumos, kad likumdošana nosaka noteiktu derīguma termiņu konkrētām precēm, Pārdevējs apņemas pārdot šādas preces Pircējam tādā veidā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.


7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
7.2. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, regulē Latvijas Republikas likumi.
7.3 Visas domstarpības par šo Noteikumu izpildi risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izšķir saskaņā ar LR likumiem.
7.4 Ja Pircējs nepiekrīt Oliver24.lv atbildei uz Pircēja rakstveida pretenziju, Pircējs var iesniegt savu pieprasījumu par Oliver24.lv iegādātajām precēm Valsts patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu Elektroniskajā strīdu izšķiršanas vietnē ( ESI ) https://ec.europa.eu/odr/.
7.5. Elektronisku pieteikumu strīdu izšķiršanai patērētāji var iesniegt, izmantojot elektronisko strīdu izšķiršanas (ESI) vietni. Tas notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 - Strīdus, kas saistīti ar līgumsaistībām, kas noteiktas patērētāja, kas parasti dzīvo Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienībā reģistrēta tirgotāja e-pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas līgumos. ESI pieejama vietnē: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.