Preču atgriešana

Noteikumi, kas attiecas uz garantijas apkalpošanu, preču apmaiņu un preču atgriešanu


Labas kvalitātes preču atgriešana

1. Oliver24.lv pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atgriezt preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tās saņemšanas dienas, ja tā nav lietota, nav sabojāta vai precei saglabājies tāds izskats, kāds nepieciešams preces pārbaudei.
2. Pircējam, kurš vēlas atgriezt preci, ir jāinformē Oliver24.lv pa e-pastu info@oliver24.lv vai pa tālruni +37163588018.
3. Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.
4. Preces var atgriezt, nogādājot preces Oliver24.lv sadarbības partneriem Latvijā Paperseal. Adrese:


Paperseal (Oliver24)
Daugavgrīvas iela 68A,

Rīga, LV-1007
Latvija

Uzmanību! Preces nevar atgriezt, izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus! Tāpat nav iespējams nosūtīt preces caur pakomātu.

5. Pēc atgrieztās preces saņemšanas un tās kvalitātes novērtēšanas Oliver24.lv 14 dienu laikā no preces atgriešanas atdod pircējam naudu par preci.
6. Prece jāatdod oriģinālā iepakojumā (ar instrukcijām un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti kopā ar preci). Atgriežot preci, jānorāda rēķins un pasūtījuma numurs
7. Pircējs ir atbildīgs, lai tiktu atgriezts pilns preču komplekts. Ja preces nav nokomplektētas, pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces.
8. Pircēja tiesības atgriezt kvalitatīvas preces, kas iegādātas interneta veikalā, neattiecas uz:
8.1. līgumiem par precēm, kas izgatavotas pēc patērētāja īpašām instrukcijām, kuras nav izgatavotas iepriekš un kuras tika ražotas pēc patērētāja personīgas izvēles vai norādījuma, un par precēm, kas skaidri pielāgotas patērētāja personīgajām vajadzībām;
8.2. līgumiem par precēm, kas ātri bojājas vai kam ir īss derīguma termiņš;
8.3. līgumiem par iesaiņotām precēm, kuras ir izsaiņotas pēc piegādes un kuras nav iespējams atgriezt veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
8.4. līgumiem par precēm, kuras pēc savas būtības pēc piegādes ir nedalāmi sajauktas/savienotas ar citām precēm;
8.5. līgumiem par iesaiņotiem video vai audio ierakstiem vai iesaiņotu programmatūru, kas ir izsaiņoti pēc piegādes;

Bojātu preču atgriešana

10. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par defektu vai nepilnīgu preci, var to izdarīt pa e-pastu info@oliver24.lv.
11. Iesniedzot sūdzību, pircējam nepieciešams norādīt šādu informāciju:
11.1. Preces pasūtījuma numuru;
11.2. Iesniegt/nosaukt Peces defektus, bojājumus vai trūkstošās detaļas;
11.3. Sniegt citus pierādījumus (piemēram, Preces fotogrāfiju, bojātās vietas fotogrāfiju (ja tas ir mehānisks bojājums un ir iespējams fotografēt)).
12. Iesniedzot sūdzību, pircējam jānorāda, kā viņš vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
12.1. Bojāto Preci lūgt aizstāt ar kvalitatīvu Preci;
12.2 Nenokomplektētu Preci lūdz papildināt ar trūkstošām sastāvdaļām;
12.3. Lūgums Precei piemērot atlaidi, t.i., attiecīgi samazināt Preces cenu;
12.4. Pieprasa atmaksu.
13. Pēc prasības izskatīšanas atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Atmaksas gadījumā Pārdevējs atlīdzina Pircējam Preces un tās piegādes izmaksas. Ja tiek atgriezta tikai daļa piegādāto Preču, piegādes izmaksas tiks atlīdzinātas tādā veidā, ka pārējām tā paša pasūtījuma precēm, ja tās jau apmaksātas, tiks piemērotas zemākas izmaksas nekā tās, kas bija piemērotas visām Precēm kopā ar atgrieztajām precēm. Piegādes izmaksas tiks atlīdzinātas tikai starpības apmērā. Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

Preces, uz kurām attiecas garantijas pakalpojums

14. Preču garantija:

14.1 Pārdoto preču defekti tiek novērsti, zemas kvalitātes preces tiek nomainītas un atgrieztas saskaņā ar noteikumiem, ko izvirza vietne Oliver24.lv.
14.2. Katra Oliver24.lv pārdotās preces īpašības parasti tiek norādītas katras preces pievienotajā aprakstā.
14.3. Ja ražotājs nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, Oliver24.lv precēm nodrošina derīgu kvalitātes garantiju: ne ilgāk kā divus gadus no preces piegādes dienas, Oliver24.lv ir atbildīgs par preces defektiem, ja pircējs pierāda, ka defekts radies pirms preces piegādes vai tādu iemeslu dēļ, kas radušies pirms preces nodošanas, par ko ir atbildīgs pārdevējs.
14.4. Oliver24.lv nesniedz preču garantijas uzturēšanas pakalpojumus, katrā konkrētā gadījumā Pircēju novirzot uz attiecīgo garantijas servisa centru.
14.5. Pircējam ir jāsazinās ar vietni Oliver24.lv pa e-pasta adresi info@oliver24.lv, lai saņemtu garantijas apkalpošanu un atgriešanu/nomaiņu. Pieprasījumā jānorāda pieprasījuma iemesls, tajā skaidri jānorāda PVN rēķina numurs un atgriezto/apmaināmo preču kodi un nosaukumi. Ja ir izsniegta garantijas karte, jāpievieno tās kopija.
14.6. Gadījumos, kad likumdošana nosaka noteiktu derīguma termiņu konkrētām precēm, Pārdevējs apņemas pārdot šādas preces Pircējam tādējādi, ka Pircējam ir reāla iespēja izmantot šādas preces pirms to derīguma termiņa beigām.